top of page

PS 59 Beekman Hill International
233 East 56th Street
New York, NY, 10022

Direktè:
     Nekia Wise
Asistan Direktè:
     Maggie Moon
Sekretè lekòl la:
     Jhoven Rojas
Paran Coordinator:
     Kathleen King
     212.888.7870 ekst. 2
     kking6@schools.nyc.gov

Antretyen sit entènèt:      
     whorvath@schools.nyc.gov
 
Biwo prensipal:
     212.888.7870
Transpò pou elèv (MetroCards):
     718.784.3313
Enfòmasyon sou Vil Nouyòk (Enfòmasyon enpòtan ki enkli fèmen lekòl yo):
     311 

Kontakte Nou

BlueRibbonTransparent.png

PS 59 Beekman Hill Lekòl Entènasyonal

  • Facebook
bottom of page